Ανακοίνωση του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. Καρδίτσας