Γ. Σακελλαρίου: Προειδοποίηση για την κατάσταση των αναχωμάτων στην περιοχή του Δήμου Παλαμά