Ένωση Ιατρών Νοσοκομείου και Κ.Υ. Νομού Καρδίτσας: Έναρξη λειτουργείας του Ιατρείου Αλληλεγγύης στον Παλαμά Καρδίτσας