Στο 80% η καταστροφή στις βαμβακοκαλλιέργειες του Ν. Καρδίτσας