Συντονισμένα προγράμματα ψυχολογικής ενίσχυσης σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς στις πληγείσες περιοχές