Έγινε η ανακήρυξη των συνδυασμών για τους δήμους από το Πρωτοδικείο Καρδίτσας