Π.Ε. Καρδίτσας: Διευκρινίσεις για την υποβολή αιτήσεων για την καταγραφή ζημιών και επιχορήγηση των επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων