Δήλωση Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Μουζακίου για τη μη συμμετοχή τους στην την έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. (Παρασκευής 15/9/2023)