Δήμος Σοφάδων: Ανακοίνωση για μη εναπόθεση κλαδιών