Έκτακτος καθαρισμός των δεξαμενών ύδρευσης από το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα