Συνέχισε την αύξηση των επιτοκίων η ΕΚΤ – σε επίπεδα ρεκόρ