Ν.Τ. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.: “Για την Αλληλεγγύη στους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας”