Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας: Συγκέντρωση σχολικών ειδών για τους πληγέντες