Θεσσαλία: Πνίγονται στην απόγνωση κτηνοτρόφοι και τυροκόμοι