Φυλάκιση και χρηματική ποινή άνω των 5.000 ευρώ σε όποιον παρεμποδίζει εργαζόμενο να δουλέψει