Παράταση πρόσκλησης για κάλυψη κενών θέσεων φοίτησης στο 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Καρδίτσας