Δήμος Καρδίτσας: Σε τρία σημεία ο Δήμος Παλαμά συγκεντρώνει ανθρωπιστική βοήθεια