Ανακοίνωση της Οργανωτικής Επιτροπής για αναβολή 20ης Οικολογικής γιορτής Καρδίτσας