Αναστολή λειτουργίας των Γραφείων Κτηματογράφησης και των Κτηματολογικών Γραφείων του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στη Θεσσαλία λόγω της κακοκαιρίας “DANIEL”