Ανάγκες σε υλικά στα σημεία υποδοχής/φιλοξενίας πλημμυροπαθών στην Καρδίτσα