Δεν θα γίνει αποκομιδή απορριμμάτων σήμερα Παρασκευή 8/9 στον Δήμο Καρδίτσας