Ακροάσεις για εγγραφές στη Μικτή και Παιδική Χορωδία Καρδίτσας του Ωδείου Καρδίτσας – Κων/νος Ευθυμιάδης