Περιφέρεια Θεσσαλίας#ένα με τους νέους: Έργα που αφήνουν αποτύπωμα με μέλλον