Κατετέθηκε το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού “Η Λίμνη Πλαστήρα ΜΠΡΟΣΤΑ” για το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα- Αναλυτικά όλοι οι υποψήφιοι