ΕΣΕΚ: Ενεργειακές Κοινότητες – Πρωτεργάτες κοινοτικής βιοενέργειας μέσα από το Ευρωπαϊκό έργο BECoop!!!