Δημοτικό Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο Καρδίτσας: Νέα Αποκτήματα