Ενημέρωση παραγωγών της Δ.Ε. Σελλάνων για την άρδευση