Η Λέντζα Αποστολία – Κουτέλα υποψήφια Τ.Σ. Γελάνθης με «Νέα Πορεία» και Φάνη Στάθη