Νέα αποκτήματα για το Δημοτικό Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο Καρδίτσας