Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοχωρίου Γιάννης Σακκάς Υποψήφιος με «Νέα Πορεία» και Φάνη Στάθη