Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Χάρματος Σπύρος Διάκος Υποψήφιος με «Νέα Πορεία» και Φάνη Στάθη