60 χρόνια από τη δημιουργία της Λίμνης Στεφανιάδας