Προσλήψεις Καθηγητών Μουσικής στο Ωδείο Καρδίτσας – Κωνσταντίνος Ευθυμιάδης-Υποβάλλονται αιτήσεις μέχρι Δευτέρα 21 Αυγούστου 2023