Υλοποιείται το έργο «Βελτίωση Δασικών Δρόμων για Αντιπυρική Προστασία» στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα