Συνεχίζεται η αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού στους Σοφάδες