ΙΕΚ της ΔΥΠΑ(πρώην ΟΑΕΔ) Καρδίτσας: Διετής επαγγελματική κατάρτιση με πρακτική άσκηση σε 4 ειδικότητες