Αγλαΐα (Λία) Ρογγανάκη:Ενημέρωση,ψυχραιμία,πρόληψη