Το 2ο Ιπποκράτειο Συνέδριο διεξάγεται στη Λάρισα 7-9 Σεπτεμβρίου από την Ιατρική Σχολή«Άνοιγμα στην κοινωνία και την πρωτοβάθμια υγεία»