Περιφέρεια Θεσσαλίας: Χορήγηση 9 Υποτροφιών για σπουδές σε Mediterranean College και ΙΕΚ ΑΛΦΑ