Άρχισαν οι παρεμβάσεις για ΑμεΑ στην οδό Φαναρίου της Καρδίτσας