Εξέταση δυνατότητας λειτουργίας Διαβητολογικού Κέντρου και Μεταβολικών νόσων στη Λίμνη Πλαστήρα