Κοινή δράση του ΚΕΘΕΑ με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Καρδίτσας-Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών