Δημοπρατήθηκαν 2 αρδευτικά έργα του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα